Despre noi

Editura noastră a funcționat cu numele de Editura Episcopiei de Alba din
1987 până în anul 2000, când primește numele de Editura Reîntregirea şi când
activitatea sa este întărită în urma dotărilor cu care este înzestrată tipografia
arhiepiscopală. Spectrul tipăriturilor se dezvoltă constant, se înființează un birou
de distribuție lucrări care difuzează carte în cele mai importante librării de carte
religioasă şi nereligioasă din țară.


Dorind să fim eficienți, ne-am bazat pe seriozitate şi profesionalism în
comunicarea cu colaboratorii şi cu clienții editurii, dar şi cu cei care ne sprijină,
menținând bunele relații cu scriitorii şi editorii de carte, care, mulțumiți fiind de
serviciile editoriale pe care le-am asigurat, ne-au apreciat şi ne-au recomandat în
continuare. De asemenea, în activitatea noastră am menținut buna colaborare cu
instituțiile locale şi județene.


Cu o experiență de aproape 20 de ani de profesionalism şi eleganță, Editura
Reîntregirea, patronată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și prin
purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu, editează anual
peste 30 de titluri de carte de bun gust şi prestează servicii de tipar pentru
lucrări cu caracter religios şi laic, cărți de cult, reviste, manuale sau broșuri cu
conținut care nu contravine dogmelor şi moralei creștine. Acestora se adaugă
volumele conferințelor științifice şi ale revistei Altarul Reîntregirii, precum şi
apariția lunară a revistei eparhiale Credinţa străbună.


Editura Reîntregirea, datorită prezenței permanente pe piața editorială din
România a participat la diferite târguri de carte interne şi internaționale, precum
Târgul Internațional de Carte de Învățătură Gaudeamus, Târgul de Carte
Religioasă de la Sibiu, Târgul Internațional Buchmesse Frankfurt etc.).

COMITET REDACȚIONAL

Coordonator: Pr. Oliviu Botoi, Consilier cultural
Redactor șef: Pr. Nicolae Aloman, Inspector editură și tipărituri
Redactor: Andrei Motora